2/2012 Zmluv č. 2/2012 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPO detí a sociálnej kurately

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.05.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.05.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2/2012
Zmluvná strana: Náruč-Pomoc deťom v kríze
IČO zmluvnej strany:36138665
Názov zmluvy/dohody:Zmluv č. 2/2012 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPO detí a sociálnej kurately

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 4788
Naspäť

Tlačiť