D o h o d a č. 1/§46/2012/NP III-2/B D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyD o h o d a č. 1/§46/2012/NP III-2/B
Zmluvná strana: EDITION, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:36 703 257
Názov zmluvy/dohody:D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 13. 406,40
Naspäť

Tlačiť