DOHODA č. 7/§50a/PS/2012 D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.05.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.05.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDOHODA č. 7/§50a/PS/2012
Zmluvná strana: Ing. Jozef Flosník – Pekáreň u Flosníkov
IČO zmluvnej strany:30 559 375
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 4. 460,40
Naspäť

Tlačiť