D O D A T O K č. 1 D O D A T O K k dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:18.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.04.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyD O D A T O K č. 1
Zmluvná strana: Marek Hlaváčik
IČO zmluvnej strany:34 986 278
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K k dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť