245/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.06.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.06.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody245/§ 51/2012
Zmluvná strana: Ing. Dušan Cicko - POMTEX
IČO zmluvnej strany:14 32 20 72
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť