16/2012 Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:11.07.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:24.05.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody16/2012
Zmluvná strana: UPSVaR Košice
IČO zmluvnej strany:35556757
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť