269/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.07.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:26.07.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody269/§ 51/2012
Zmluvná strana: Základná škola, Bystré
IČO zmluvnej strany:37 87 32 61
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť