035/ § 56/ 2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:10.09.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:07.09.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody035/ § 56/ 2012
Zmluvná strana: Inžinierska agentúra s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36 839 051
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť