Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:04.09.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.09.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDODATOK č. 1
Zmluvná strana: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
IČO zmluvnej strany:00 164 456
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného UoZ - AŠ

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print