23/2012 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody23/2012
Zmluvná strana: Xepap s.r.o., Zvolen
IČO zmluvnej strany:31628605
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť