Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody16658/12-M_ODSMAP
Zmluvná strana: XEPAP, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
IČO zmluvnej strany:31628605
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print