319/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.09.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.09.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody319/§ 51/2012
Zmluvná strana: Jana Kačmárová - Opatrovateľské centrum Drobček
IČO zmluvnej strany:43 01 04 66
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť