Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Zmluvná strana: Xepap, spol. s r.o
IČO zmluvnej strany:31 628 605
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť