26805 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody26805
Zmluvná strana: XEPAP, spol. s r.o.
IČO zmluvnej strany:31628605
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0,00
Naspäť

Tlačiť