ZM268120006 Dohoda o platení príspevkov

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:14.11.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:13.09.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZM268120006
Zmluvná strana: Evanjelická spojená škola internátna,Červenica 114,Tuhrina
IČO zmluvnej strany:42227372
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o platení príspevkov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 1 000
Naspäť

Tlačiť