401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT Zmluva o poskytnutí NFP 401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:22.11.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:20.11.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:37 937 766
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí NFP 401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť