377/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.11.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.11.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody377/§ 51/2012
Zmluvná strana: Bukóza Holding, a.s.
IČO zmluvnej strany:36450847
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť