378/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.11.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:20.11.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody378/§ 51/2012
Zmluvná strana: WINTEX, s. r. o. Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:31700438
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť