48/§ 56/2012 Dodatok o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.11.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.11.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody48/§ 56/2012
Zmluvná strana: PEMANG-VT s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36843181
Názov zmluvy/dohody:Dodatok o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť