DODATOK č.1 DODATOK č.1 ku kúpnej zmluve 2211/500/2012

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:07.12.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.11.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDODATOK č.1
Zmluvná strana: DREVONA GROUP s.r.o. Výhonská 1, 835 10 Bratislava
IČO zmluvnej strany:45 895 856
Názov zmluvy/dohody:DODATOK č.1 ku kúpnej zmluve 2211/500/2012

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 8 601,70
Naspäť

Tlačiť