Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.01.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.01.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody7214267
Zmluvná strana: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
IČO zmluvnej strany:36403008
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o združenej dodávke elektriny

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 4666,66
Naspäť

Print