01/§ 50a-PS/2013 DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody01/§ 50a-PS/2013
Zmluvná strana: Paramogul s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36 493 465
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: * 3800,00 [$€-1]
Naspäť

Tlačiť