3320622 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody3320622
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s.Metodova 8,Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 1.-
Naspäť

Tlačiť