Dodatok č.1/2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.11.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.11.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDodatok č.1/2012
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35763469
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 23,99 €
Naspäť

Tlačiť