045/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:01.03.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.02.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody045/§ 51/2013
Zmluvná strana: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Prešov
IČO zmluvnej strany:42 49 95 00
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 486,45 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť