322/OVOSOD/2012 Zmluva o partnerstve

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.11.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:22.11.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody322/OVOSOD/2012
Zmluvná strana: ˇUstredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30 794 536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o partnerstve

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť