066/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:27.03.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:26.03.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody066/§ 51/2013
Zmluvná strana: Detský domov Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:00 18 87 78
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: * 486,45 [$€-1]
Naspäť

Tlačiť