075/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.03.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody075/§ 51/2013
Zmluvná strana: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove n. T.
IČO zmluvnej strany:31959270
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: * 486,45 [$€-1]
Naspäť

Tlačiť