74/OKMPESF/2013/VP DEI/Detský domov Prešov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.04.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.03.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody74/OKMPESF/2013/VP DEI/Detský domov Prešov
Zmluvná strana: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30 794 536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 22 756,16
Naspäť

Tlačiť