Dodatok č. 8_VT Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo zmluvy: NP VII-2/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:17.04.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDodatok č. 8_VT
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“)
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo zmluvy: NP VII-2/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť