100/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.04.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.04.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody100/§ 51/2013
Zmluvná strana: Imrich Radovan, Ing. - DES-IM
IČO zmluvnej strany:46699325
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 486,45 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť