05/§ 59/2013 Doadtok č.1 D O D A T O K č. 1 k dohode č. 05/§59/2013/NP

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.04.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.04.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody05/§ 59/2013 Doadtok č.1
Zmluvná strana: 3ML, S.R.O.
IČO zmluvnej strany:45623996
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K č. 1 k dohode č. 05/§59/2013/NP

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť