30/OKP/2011/NP III-2A/VT Dodatok č. 5 D O D A T O K č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.04.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody30/OKP/2011/NP III-2A/VT Dodatok č. 5
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30 794 536
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť