D_1_Z_394/OKMPESF/2012/NP VAOTP SR/VT DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 394/OKMPESF/2012/NP VAOTP SR/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.05.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyD_1_Z_394/OKMPESF/2012/NP VAOTP SR/VT
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 394/OKMPESF/2012/NP VAOTP SR/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť