Z K-303_P098 D10 Dodatok č.10 k zmluve o poskytovaní stravovania z 10.7.1998 uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.06.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZ K-303_P098 D10
Zmluvná strana: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31396674
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.10 k zmluve o poskytovaní stravovania z 10.7.1998 uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť