5/§ 52a/2013 DOHODA na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:27.06.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:27.06.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody5/§ 52a/2013
Zmluvná strana: Obec Holčíkovce
IČO zmluvnej strany:332429
Názov zmluvy/dohody:DOHODA na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť