400/OKMPESF/2012/NP XX/VT/Dodatok 1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.400/OKMPESF/2012/NP XX/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:13.08.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:07.08.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody400/OKMPESF/2012/NP XX/VT/Dodatok 1
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.400/OKMPESF/2012/NP XX/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť