5/2013 Dodatok č.1

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.08.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.08.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody5/2013
Zmluvná strana: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť