Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody92/XXI/§54/2013
Zmluvná strana: Peter Vagaský
IČO zmluvnej strany:33272930
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print