197/OKMPESF/2013/NP XXIA/VT ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:17.09.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:11.09.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody197/OKMPESF/2013/NP XXIA/VT
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30 794 536
Názov zmluvy/dohody:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť