22013 Dohoda o platení príspevkov

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.09.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:03.09.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody22013
Zmluvná strana: Evanjelická spojená škola internátna,Červenica 114,Tuhrina
IČO zmluvnej strany:42227372
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o platení príspevkov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť