174/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.09.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:19.09.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody174/§ 51/2013
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:37937766
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť