9/§ 52a/2013 DODATOK na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:27.09.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:26.09.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody9/§ 52a/2013
Zmluvná strana: Cirkevný zbor evanj. Cirkvi a.s.
IČO zmluvnej strany:31967108
Názov zmluvy/dohody:DODATOK na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť