36102013 Zmluva o prevode správy majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:04.10.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:16.09.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody36102013
Zmluvná strana: ÚPSV a R SR,Špitálska 2,4,6, 816 43 Bratislava
IČO zmluvnej strany:00681156
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť