242/OVOSOD/2012 Zmluva o partnerstve

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:01.07.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:22.11.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody242/OVOSOD/2012
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o partnerstve

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť