75/OKMPESF/2013/NP DEI Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody75/OKMPESF/2013/NP DEI
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť