205/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.11.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:14.11.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody205/§ 51/2013
Zmluvná strana: Základná škola Lúčna
IČO zmluvnej strany:37873385
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť