4040/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody4040/2013
Zmluvná strana: MAGNA E.A..s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 52,99€/MWh
Naspäť

Tlačiť