VOB/32/2013-VOB_OVO Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.12.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.12.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyVOB/32/2013-VOB_OVO
Zmluvná strana: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska4,6,8, 81643 Bratislava
IČO zmluvnej strany:00681156
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 52,99 € MWh
Naspäť

Tlačiť