Dodatok k zmluve č. 2 Dodatok č.2 k zmluve o poskyt. finfnč, príspevku na tvorbu úspor

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.12.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.12.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDodatok k zmluve č. 2
Zmluvná strana: Mesto Bánovce nad Bebravou
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.2 k zmluve o poskyt. finfnč, príspevku na tvorbu úspor

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 92,63€
Naspäť

Tlačiť